Privacy

RVSonline houdt zich strikt aan de Wet Persoonsregistratie.

RVSonline bewaart uw gegevens alleen voor verwerking van de overeenkomst en administratieve doeleinden.

RVSonline verstrekt uw gegevens nimmer aan derden.